Balmazújvárosi Németfalusiak Egyesülete

ALAPSZABÁLY

VÉGZÉS NÉVVÁLTOZÁSRÓL

Alapítva: 2006.
Jogerő: 2007. 01. 17.  (3284. szám alatt van nyílvántartva)

Székhely:
4060 Balmazújváros
Kossuth u. 17.
Telephely:
4060 Balmazújváros
Kossuth u. 21.

számlaszám: 10402465 – 50526772 – 67831003
adószám: 18993985 – 1 - 09

Az egyesület szervezeti felépítése:
KÖZGYŰLÉS
VEZETŐSÉG
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Tagnyilvántartásunk alapján 2015. novemberi állapot:
240 fő tag
5 fő pártoló tagVezetőség:
Elnök: Pénzes Sándor            (Debrecen, Mester u. 39. TT 12.)
Elnökhelyettes: Takács Erika        (Balmazújváros, Szabadság sor 24.)
Katona Mária Ildikó    - vezetőségi tag    (Balmazújváros, Zrínyi M.  25.)
Kerekes Péter – vezetőségi tag        (Balmazújváros, Batthyány u. 7.)
Pinczés Ferencné – vezetőségi tag    (Balmazújváros, Oncsa 36.)
Szarvas Imre – vezetőségi tag        (Balmazújváros, Árpád u. 50.)
Kerekes Péterné – gazdasági vezető     (Balmazújváros, Batthyány u. 7.)
Szeifert Zoltánné – gazdasági vezető    (Balmazújváros, Batthyány u. 36.)

Felügyelő bizottság:
Elnök: Szakács Istvánné             (Balmazújváros, Kígyó u. 1/B.)
dr. Bácsi Istvánné - tag            (Balmazújváros, Széchenyi u. 40.)
Lénárt József - tag                (Balmazújváros, Batthyány u. 86.)
Hegedüs István – póttag             (Balmazújváros, Semsey A. 89.)

Az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalását, módosítását a Debreceni Törvényszék 13.Pk.60.187/2006/22. szám alatt fogadta el.

Az egyesület vezetőségének ”megbízása” öt évre, 2017. január 6-ig szól.

A kulturális hagyományok őrzését, ápolását, kiemelten a településünkön élő német származású lakosság identitásának megőrzését, mint közhasznú szervezet végzi egyesületünk.
Elsősorban a Német Kisebbségi Önkormányzat munkáját segítjük azzal, hogy közösségi programjaiban részt veszünk, nagyobb létszámú rendezvényeit közösen szervezzük.
Ezek közül megemlíteném a hagyományos „Farsangi maskarás bált”, a németfalusi temető rendbetételét, a majálisi főzőversenyeket, az országos bio-főzőversenyt Vókonyán, ahol 2007-ben a vándorkürtöt kaptuk meg, 2008-ban II. helyezést értünk el. A 2009. évben különleges élményt jelentett a város által szervezett ,,Autómentes nap" kapcsán rendezett vetélkedő, ahol tagjaink kerékpárral járták be a 10 próba helyszínét. A játékos, szellemi feladatok megoldása, az együtt töltött nap csoportépítő hatással volt ránk, külön öröm, hogy egyesületünk IV. helyezést ért el. Egyesületünk szervezésében 2008-ban és 2010 -ben megvalósult egy - egy  felnőttek részére szervezett német nyelvtanfolyam, míg 2009-ben és 2010-ben tagjaink és más érdeklődők részére társastánc tanfolyamunk okozott felhőtlen kikapcsolódást.
Alapszabályunk értelmében választhat a hozzánk csatlakozó, hogy aktív, vagy pártoló tagja lesz-e szervezetünknek. Így mára már több, mint 80 aktív tagot és közel 10 fő pártoló tagot számlálhatunk. Legnagyobb célunk egy közösségi ház létrehozása, megépítése. Egyesületünk célkitűzése, hogy a régi emlékeket kutassuk fel, őrizzük meg az utókor számára.
Kapcsolataink: a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által szervezett „Kisebbségek Napján” - a Német Kisebbségi Önkormányzattal együtt - évente részt veszünk, hagyományos sváb étellel és régi fotók kiállításával mutatkozunk be. Együttműködési szerződést írtunk alá a Föld Napján tartandó szemétszedési akciókra a BAKCSÓ Egyesülettel, az Önkormányzattal, melyek jelzik nyitottságunkat, s aktivitásunkat a  közéletben.
Fontosnak tartjuk a nyelvoktatás kiemelt támogatását, mind az egyesületünk, mind a város életében. E nélkül sem németországi kapcsolatokat, sem az idegenforgalom lehetőségeinek kiaknázását nem tudjuk célként elérni. Öröm, hogy a két tanítási nyelvű osztálynál partnerre találtunk az iskolában arra, hogy a német nyelvet részesítsék előnyben, támaszkodva a hagyományokra.
A sérelmek, melyek a németfalusiakat érték a történelem során, (deportálás, közösségi házuk lerombolása–Kossuth kör, anyanyelvük, saját lelkipásztoruk elvesztése stb.) csakis beszélgetésekkel és összetartozásuk erősítésével oldhatók fel. Egyesületünk tagjainak többsége leszármazott német, akik keresik gyökereiket, és szeretnék feléleszteni elvesztett hagyományaikat. Célunk, hogy nevesebb kutatók munkáit előadások formájában megismerhessük, s történelmünket, "betelepítésünket" megérthessük.
Szorgalmas, összetartó közösségként igénylik tagjaink az együttléteket, szívesen beszélgetnek, mulatnak, s ha kell dolgoznak a kitűzött egyesületi célokért.

VÁRUNK MINDENKIT KÖZÉNK!

Aki egyet ért elképzeléseinkkel, és szeretne egy baráti közösséghez tartozni, illetve szeretne önként dolgozni a közös célokért nem kell mást tennie, csak kitölteni egy tagsági jelentkezési lapot és befizetni az éves tagdíjat!

Joomla Templates - by Joomlage.com